IELTS Champions

Đối tác

Trên cương vị là đối tác chiến lược của các tổ chức sáng lập kỳ thi IELTS – BC (British Council – Hội đồng Anh) & IDP (International Education Specialists), học viên tại IELTS Champions sẽ được các tổ chức trên trực tiếp hỗ trợ đăng ký thi IELTS; được cập nhật những thông tin mới nhất về kỳ thi; đồng thời được tham gia các buổi thi thử, các buổi tọa đàm tại trung tâm do BC và IDP cung cấp.