1. Từ năm 2013 đến nay, IELTS Champions đã tào đạo hơn 1000 học viên đạt IELTS từ 6.0 đến 8.0.
  2. Trong đó, có rất nhiều học viên nhận được học bổng du học tại các nước phát triển hàng đầu như: Mỹ, Australia, Canada, và UK. 
    • Tiêu biểu, IELTS Champions có 2 học viên đạt IELTS 7.5 và đã được nhận học bổng du học tại Hoa Kỳ là Tạ Lê Kiên và Ninh Hải Nam
    • Đặc biệt, năm 2018, IELTS Champions có 1 học trò xuất sắc đạt học bổng ASEAN khi mới học lớp 09 là em Trịnh Duy Minh
  3. Từ 2018 đến nay, IELTS Champions liên tục được tổ chức khảo thí quốc tế IDP công nhận là đối tác vàng.
  4. Năm 2020, IELTS Champions trở thành đối tác chính thức của Hội Đồng Anh (British Council)
  5. Năm 2021, IELTS Champions khai trương cơ sở 2 và vinh dự được báo Thanh Hóa đưa tin
  •