Chúc mừng cậu bạn Nguyễn Mạnh Dũng với 7.0 IELTS cùng điểm số của từng kỹ năng đều từ 6.5 trở lên.  Với lộ trình học và định hướng rõ ràng từ trung tâm, cậu bạn của chúng ta đã phân bổ thời gian học một cách hợp lý để xuất sắc đạt được mục

Chúc mừng cậu bạn Nguyễn Mạnh Dũng với 7.0 IELTS cùng điểm số của từng kỹ năng đều từ 6.5 trở lên

Với lộ trình học và định hướng rõ ràng từ trung tâm, cậu bạn của chúng ta đã phân bổ thời gian học một cách hợp lý để xuất sắc đạt được mục tiêu đã đề ra. 

Mạnh Dũng đã chứng minh rằng việc chăm chỉ, cố gắng rèn luyện mỗi ngày sẽ giúp bạn thành công hơn và gặt hái được những “trái ngọt”. Điều đó thật đúng với câu nói của cầu thủ Ralph Marston mà cậu bạn tâm đắc “Những gì bạn làm hôm nay có thể khiến ngày mai của bạn tốt đẹp hơn.”

Trung tâm chúc Dũng sẽ ngày càng thành công hơn nữa. Hy vọng rằng những kiến thức, chia sẻ và kỷ niệm tại trung tâm sẽ hỗ trợ Dũng đắc lực trên con đường phía trước.