chương trình tư vấn du học quốc tế

giới thiệu

Chương trình tư vấn xin học bổng du học đầu tiên tại Thanh Hóa hỗ trợ học viên tư vấn viết luyện nâng cao và xây dựng một chiến lược tổng thể khi làm hồ sơ du học. Khi tham gia chương trình, học viên sẽ được dạy cách viết bài luận apply thuyết phục, cách xây dựng hồ sơ apply để nâng cao tính cạnh tranh, cách tìm kiếm thông tin và chọn trường cùng tất cả các bước khác trong việc kê khai tài chính và đàm phán học bổng để có kết quả tối ưu.

các hình thức tư vấn

tư vấn 1-1

Là gói tư vấn thiết kế riêng cho 1 học viên, phù hợp với các bạn học sinh cần một thời gian học linh hoạt và có các yêu cầu apply đặc thù.

TƯ VẤN THEO NHÓM KẾT HỢP VỚI TƯ VẤN 1-1

Phù hợp với các em học sinh muốn chuẩn bị sớm cho apply du học. Giai đoạn đầu các em học theo nhóm với tỉ lệ khoảng 1 giáo viên: 3 học viên; giai đoạn sau, chủ yếu làm việc 1 thầy 1 trò để ra được danh sách trường riêng, các bài luận và hồ sơ được sửa riêng cho từng học viên một.

CÁC GIAI ĐOẠN

ĐĂNG KÝ